VELKOMMEN TIL MAURTUA BARNEHAGE

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • OM MAURTUA BARNEHAGE:

  16/02/2021

  v>

   

  MAURTUA BARNEHAGE.

  Maurtua barnehage er en privat heldagsbarnehage godkjent for 50 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger i rolige omgivelser meget sentralt til på Frognes, 5 min gange fra Hokksund stasjon og sentrum.

  Maurtua barnehage er ikke bygget som en avdelingsbarnehage. Barnehagen har mange rom med mulighet for ulike aktiviteter og lek i mindre grupper. Voksne og barn er organisert i 3 grupper, RØD,BLÅ og GUL.RØD gruppe er barn født i 2019. BLÅ gruppe er barn født i 2018 og 2017 - og GUL gruppe er barn født i 2016 og 2015.Det er faste voksne tilknyttet gruppene. Gruppene disponerer rom som har lekemiljø tilpasset de ulike aldersgruppene. Det er tett samarbeid mellom gruppene, som sikrer at barna blir kjent og får opplevelser på tvers av alder.

  Maurtua barnehage har stort, flott uteområde. Dette blir årlig kontrollert av Lekeplasskontrollen, med tanke på sikkerhet. Barnehagen har også en gapahuk som er flittig i bruk. 

  Maurtua barnehage er en relasjonsbarnehage;

  Maurtua barnehage er en relasjonsbarnehage. Relasjonskompetansen skal alltid være forankret i Maurtua sitt verdigrunnlag og skal være vår plattform. Det skal synes i alle situasjoner i løpet av en dag. Relasjonsarbeid handler i stor grad om bevisstgjøring av voksnes egne holdninger og verdier. De voksne må til enhver tid reflektere over egne handlinger og egen praksis i arbeidet med barna.

  Viktige elementer i relasjonsperspektivet:

  • Å være ekte nysgjerrig på hvem barnet er

  • At barnet får mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser – og at disse anerkjennes uten vurdering

  • At de voksne er villig til å påta seg ansvaret for kvaliteten i relasjonen  

  • At de voksne har evne og vilje til å påta seg lederskapet

  • At barnet støttes i å ta et personlig ansvar i det omfang det er i stand til

  • At de voksne kan ta imot og dra nytte av de utfordringer barnet stiller dem overfor

  Maurtua barnehage har jobbet med å utvikle personalets relasjonskompetanse gjennom 14 år. Dette er det viktigste pedagogiske valget vi i Maurtua barnehage har gjort. Maurtua har brukt mye tid og ressurser på kompetanseutvikling innen relasjonsperspektivet - med hele personalgruppa. Her har arbeid med refleksjon og veiledning vært sentralt. Vi har i flere år samarbeidet med Institutt for relasjonsbasert ledelse, http://www.inrel.no/ Barnehageåret 2013/2014 deltok 4 pedagogiske ledere i Maurtua på relasjonspedagogutdanning i regi av Relasjonssenteret, http://www.relasjonssenteret.no/ Dette var et samarbeid mellom 6 private barnehager og Relasjonssenteret.

  Barnehageåret 2016/2017 deltok 2 assistenter på ettårig utdanning på Relasjonssenteret og 2 assistenter deltok i kompetanseheving gjennom STYD kommunikasjon, http://www.styd.no/  

  Maurtua har vært en av 8 pilotbarnehager i prosjekt "Psykisk helsefremmende barnehager". Dette er et 3 årig forskningsprosjekt om psykisk helsefremmende mennesker og miljøer i barnehagen. Tidsperiode går fra september 2017 til august 2020. Prosjektet har fått godkjent søknad om forskningsmidler i 3 år fra Norsk forskningsråd. Prosjektet drives av STYD kommunikasjon.